Portfolio > Old Work

7lbs. 6oz.
7lbs. 6oz.
Oil on Canvas
36" x 54.25"
2007