Portfolio > Old Work

7 lbs. 6 oz.
7 lbs. 6 oz.
Oil on Canvas
36" X 54 1/4"
2007